למה כדאי בסילבוס?

תנאי רישום והשתתפות בסאמר סקול של חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ח.פ. 511896722.

1. תנאי התקשרות עם החברה

א. חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ח.פ 515231058 מספקת שירות הכולל בין היתר,חבילות סאמר סקול באנגליה הכל בכפוף להוראות תקנון זה.

ב. התנאים המובאים בתקנון זה,באים במצטבר ו/או לחילופין,לפי העניין,יחולו על רכישת חבילת סאמר סקול באנגליה ו/או כל מי מטעמה אשר תקרא בתקנון זה החברה.

ג. המזמין מתחייב לקרא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם, ורכישת השירותים מהחברה,מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המזמין,וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אלא על פי המפורט בתנאים אלו.

ד. מובהר כי לא תשמע כל טענה של המזמין כי לא קרא תנאים אלו ו/או לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לסאמר סקול באנגליה באמצעות החברה.

2. השירותים הניתנים בחבילה-כללי

א. כרטיס טיסה ללונדון של חברת אל על וחזרה לנתב”ג (או חברת תעופה סדירה אחרת).

ב. העברות משדה התעופה בלונדון למרכז הלמידה ובחזרה ביום האחרון.

ג. מגורים בפנימיית מרכז הלמידה (ראה סעיף מגורים).

ד. כלכלה מלאה (ארוחות בוקר,צהריים וערב).

ה. לימודי אנגלית כולל שימוש בציוד ובעזרי לימוד ע”י מורים מוסמכים (בהתאם לתכנית של כל מרכז)

ו. מדריך ישראלי בוגר ובעל ניסיון בהדרכה צמוד לכל 15 ילדים (בנוסף למדריך מקומי לכל 5 ילדים).

ז. פעילות הווי,ספורט וחברה בהתאם לתכנית ספציפית של כל מרכז ומרכז.

ח. 4 טיולים במהלך שבועיים (2טיולים למשך יום שלם ו 2 טיולים לחצאי יום) בהתאם לתכנית.

ט. ביטוח רפואי מורחב בחו”ל לכל ילד וביטוח מטען. כל תכנית נתונה לשינויים לרבות בהיקף התכנית,תכנית בית הספר,תכנית המגורים וכן שינויים במערכת השעות בטיולים ההווי והספורט בהסעות ובכל נושא אחר בהתאם לאילוצים שונים.

3. טיסות

א. הטיסות בהן מטיסה החברה את המשתתפים אלא אם צוין אחרת הן טיסות ישירות מסוג טיסות שכר או סדירה.הכל בהתאם לאילוצי זמני השינוע הנדרשים על מנת להביא את המשתתף ליעד במועד תחילת הלימודים ושיקול דעתה של החברה.

ב. הטיסות מבוצעות על ידי המוביל האווירי (להלן חברת התעופה)בהתאם לתנאיו ובאחריותו,לרבות אחריותו לעיכובים,שינויים,הקדמות,ביטולים ואובדן עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין לרבות מגבלות מכח אמנת ורשה.

ג. כרטיסי הטיסה ירכשו במרוכז על ידי חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ,הדבר מחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו יחד עם כל הקבוצה.בגין כל שינוי במועד היציאה או החזרה למועד שונה מזה של הקבוצה תגבה תוספת של 100 ליש”ט.בגין שינוי מועדי היציאה או החזרה לאחר היציאה מן הארץ יגבה תשלום בהתאם לכללי חברת התעופה בתוספת דמי נסיעה של המדריך למשרדי חברת התעופה לצורך ביצוע השינוי.

ד. שירותי הטיסה כוללים מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ המעודכנים ליום התשלום.

4. מטען

א. מטען המשתתף יכלול מזוודה אחת שמשקלה לא יעלה על 20 ק”ג וכן תיק גב אחד שמשקלו לא יעלה על 7 ק”ג.עבור מטען עודף,גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהמשתתף בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. חיוב זה יחול על המשתתף בלבד.

5. העברות משדה התעופה בלונדון למרכז הלימוד ובחזרה

א. החברה מתחייבת לאסוף את המשתתפים משדה התעופה בלונדון והסעתם למרכז הלימוד,וכן העברת המשתתפים ממרכז הלימוד לשדה התעופה ביום האחרון.יודגש כי משתתף שייצא לפני תאריך הטיסה הקבוצתית או לאחריו ו/או יחזור לארץ לפני תאריך הטיסה המתוכננת או לאחריו ישא בעלות ההסעה.

6. מגורים

א. לכל מרכז ומרכז מספר אופציות ללינה(חדר יחיד,חדר לשניים,חדר לשלושה או חדר פול (4-6).

ב. המגורים נפרדים לבנים ובנות.

ג. חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ תעשה כל מאמץ אפשרי על מנת שכל משתתף יקבל את סוג החדר אותו ביקש אולם אין בכך כדי להוות התחייבות על כך שכל משתתף יקבל בפועל את סוג החדר שביקש.מספר הילדים בחדר משתנה בכל מרכז ומרכז בהתאם לכמות וגודל החדרים. שיבוץ התלמידים בחדרים הינו פאזל מורכב ומסובך המתחשב בגיל התלמיד, מינו,בקשות מיוחדות וכל זאת אל מול האפשרויות הקיימות לפיכך בית הספר אינו יכול להתחייב כי כל הבקשות ימולאו.

ד. למרות האמור לעיל חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ חוזרת על מחויבותה לעשות כל מאמץ לפתרון הולם לתלמידים אל מול בית הספר.

7. לימודי האנגלית

א. בחלק ממרכזי הלימוד ניתנים 25 שיעורי אנגלית בשבוע ובחלק אחר של המרכזים ניתנים 20 שיעורי אנגלית בשבוע וזאת בהתאם לתכנית הלימודים בכל מרכז ומרכז (משך שיעור 40 דקות).

ב. ספרים חוברות ועזרי לימוד ינופקו על ידי בית הספר.

ג. בכל המרכזים מולם פועלת חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ רמת המורים גבוהה ביותר ומדובר במורים בעלי ניסיון רב והם נבחרים בקפידה.

8. טיולים,פעילות הווי,פעילויות חברתיות ופעילות ספורט

א. לכל מרכז ומרכז תכנית ספציפית יש להתעדכן באופן פרטני על הפעילות המוצעת בכל מרכז באתר האינטרנט של חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ובפרסומיה.

ב. עם זאת בכל מרכז יצאו התלמידים ל 2 טיולים ליום מלא ו 2 טיולים/סיורים לחצי יום במהלך החבילה של השבועיים.

ג. אתרי הטיולים והאטרקציות בכל מרכז ומרכז מפורטים גם הם באתר האינטרנט של חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ובפרסומים מטעמה.

ד. כל תכנית נתונה לשינויים בהתאם למגבלות שונות מזג אוויר ודברים בלתי מתוכננים.

9. תאריכי היציאה וגילאי המשתתפים

א. מרכזי הסאמר סקול פועלים בטווח הגילאים 10-18.

ב. תאריכי היציאה והחזרה הינם שונים בכל מרכז ומרכז והם מפורסמים באתר האינטרנט של חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.

10. מדריכים

א. בכל המרכזים איתם פועלת חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ישנו מדריך מקומי בוגר בעל ניסיון ומוסמך לכל 5 ילדים.

ב. בנוסף חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ מוציאה מטעמה מהארץ מדריך בוגר ישראלי הדובר עברית ואנגלית בעל ניסיון בהדרכה לכל 15 ילדים.

ג. לפני היציאה ללונדון יתקיים בארץ מפגש בין המשתתפים והוריהם לבין המדריכים הישראלים לשם היכרות והעברת מסרים.

ד. חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ תוציא בנוסף מנהל בכיר לאנגליה בכל זמן שהות של משתתפי התכנית באנגליה לשם פיקוח בקרה ומתן פתרונות לכל המשתתפים בתכנית מטעם חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.מנהל זה יהיה זמין גם להורי הילדים וזאת בנוסף לטלפונים הקיימים בכל מרכז ומרכז.

11. הרשמה

א. הרשמת משתתף לסאמר סקול תעשה על ידי חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.

ב. ההרשמה תעשה בפגישה בין התלמיד והוריו לבין נציג חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ בבית התלמיד או במשרדי חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.

ג. לשם ביצוע ההרשמה על הורי התלמיד לשלם 200 ליש”ט כדמי רישום וכן להכין 3 תמונות פספורט של התלמיד ולחתום על טופס ההרשמה.

ד. דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול הזמנה.

ה. השתתפות בתכנית מותנית בכך שהמארגנים קיבלו את מלוא התשלום עבור התכנית לא יאוחר מ 21 יום לפני מועד הטיסה.

ו. במקרה בו חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ לא תקבל לידיה את מלוא התשלום כמפורט לעיל רשאית חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ לבטל את ההרשמה ואת ההשתתפות בתכנית הלימוד.

12. ביטולים

א. עד 45 ימי עבודה(מלאים בארץ ו/או בחו”ל) לפני תאריך היציאה לחו”ל יוחזר למשתתף כל סכום ששולם על ידיו למעט דמי רישום בסך 200 ליש”ט ודמי ביטול הטיסה בסך 100 ליש”ט.

ב. מ 45 ימי עבודה(מלאים בארץ ו/או בחו”ל) לפני תאריך היציאה לחו”ל ועד 21 ימים לפני תאריך היציאה לחו”ל יגבו 900 ליש”ט כדמי ביטול הקורס וזאת בנוסף לדמי הרישום וכן עלות הטיסה כולה.

ג. החל מ 21 ימים לפני היציאה לחו”ל: לא ינתן כל החזר מכל סיבה שהיא ולמען הסר ספק עלות החזרה לישראל במקרה של ביטול וכל הוצאה הקשורה לכך תהיה על חשבון המבטל.

ד. כל ביטול חייב להיעשות בכתב.

ה. התאריך הקובע למניין ימי הביטול יהיה יום קבלת מכתב הביטול במשרדי חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ.

ו. חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ רשאית עד15 יום לפני תאריך היציאה לחו”ל לבטל יציאתה של קבוצה מכל סיבה שהיא לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק לדעת חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ את יציאתה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

ז. יובהר כי למרות מאמצי חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ הרי שבמקרה של ביטול יציאתה של קבוצה לסאמר סקול בשל נסיבות של כח עליון כהגדרתו במסמך זה ,תהיה חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ תלויה במדיניות השבת כספים לרבות כרטיס טיסה של חברת התעופה ו/או ברצונה הטוב באופן מוחלט וככל שידרש תפעל לסייע ככל שביכולתה אל מול חברת התעופה.

13. סירוב לרישום והפסקת השתתפות בסאמר סקול

א. חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לדחות את ההרשמה לסאמר סקול של כל אדם וזאת על פי שיקול דעתה בלבד ללא צורך בהנמקה.

ב. כמו כן רשאית חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ להפסיק השתתפותו בתכנית של כל משתתף אשר לפי שיקול דעתו של המדריך המלווה האחראי לקבוצה ו/או דרישת בית הספר בחו”ל מהווה הפרעה או פוגם במהלך התקין של תכנית הלימודים ו/או הפעילויות הנילוות לה.

ג. במקרה של הפסקת השתתפות,כאמור,האחריות לשהיה בחו”ל והמימון המלא של הוצאות המשתתף מרגע מתן ההודעה ואילך יחולו על המשתתף בלבד.בכלל זה טיסה לינה בבית מלון במידת הצורך הסעות דמי ליווי וכל הוצאה אחרת.

14. מצב רפואי מיוחד

א. ההורים נדרשים להצהיר כי ילדם המשתתף בסאמר סקול הינו במצב רפואי תקין המאפשר את נסיעתו לחו”ל ושהייתו שם בתקופת הסאמר סקול וכן לדווח על כל עניין מיוחד הדורש התנהלות מיוחדת עבורו.

ב. כמו כן נדרשים ההורים להצהיר במפורש אם הילד אמור לקחת תרופות ואילו תרופות ולוודא שהילד לוקח עימו לחו”ל כמות מספקת של תרופות.

ג. ההורים נדרשים להעביר לחברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ הוראות ברורות והסבר ממצה בכתב לגבי המצב הרפואי המיוחד במידה ויש כזה ועל הטיפול הנדרש במידת הצורך בעברית ובאנגלית.

ד. ההורים נדרשים להמציא לחברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ אישור רפואי בכתב שהילד כשיר ורשאי להשתתף בסאמר סקול.האחריות על הדיווח הנכון והמלא לגבי מצבו הרפואי של הילד חלה על ההורים בלבד.

ה. חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ מבהירה בזאת כי העדר דיווח ו/או הסתרת מידע כלשהו בנוגע למצבו הרפואי של הילד עשויה לבטל אוטומטית את הביטוח הרפואי של הילד בחו”ל ולסכן את הילד.

15. מידע כללי

א. חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ מודיעה מפורשות כי היא פועלת בהזמנת השירותים נשוא חוברת זו כמתווכת בלבד בין המשתתפים לבין כלל נותני השירותים לרבות בעלי מנהלי ועובדי מרכז הלימוד ובתי הספר באנגליה,חברות התעופה וכדומה.

מסיבה זו אין חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ אחראית לכל תקלה אשר תתרחש בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שיבוש או נזק אשר יגרם לכל נוסע מחמת אי ביצוע ו/או ביצוע לקוי ו/או ביצוע חלקי של השירותים המפורסמים בחוברת ובאתר זה וכל נזק אחר אשר יגרם על ידי נותני השירותים הנ”ל למשתתף ו/או הפועל במקומו ומטעמו.אין בתנאים ובמידע הכללי דלעיל כדי לגרוע מזכותו של משתתף לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים ו/או חלק מהם.

16. כח עליון

א. בתקנון זה “כח עליון”- אירוע או נסיבות שאינם בשליטה סבירה של חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ו/או של מי מספקי השירותים האחרים אשר מנעו מחברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ו/או ממספקי השירותים האחרים לעמוד באיזו מההתחייבויות.

ב. מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה מוסכם כי כח עליון הוא גם אירוע מסוג,אש,עשן,ברק,התפוצצות רעידת אדמה,התפרצות הר געש,פרעות,שביתות,סערות,סופה,שיטפון,מלחמה,אירועים בטחוניים חריגים,מגיפה ופגעי טבע אחרים.מוסכם כי במידה ואירע אירוע מסוג כח עליון כהגדרתו לעיל, וכתוצאה מכך ימנע מחברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ו/או ממי מנותני השירותים האחרים לקיים איזו מההתחייבויות, לא יחשב הדבר כהפרת תקנון זה על ידי חברת סילבוס מקבוצת לונה טורס בע”מ ו/או על ידי מי מהספקים ונותני השירותים האחרים.למען הסר ספק כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו למשתתף עקב אי קיום התחייבות בשל קיומו של כח עליון כהגדרתו לעיל יחולו על המשתתף בלבד.

17. סמכות שיפוט

א. מוסכם כי סמכות השיפוט בכל הקשור ליחסי המשתתף והמארגנים תהיה לבית המשפט בעיר באר שבע.

הידעת?

 • 1.

  סילבוס סאמר סקול הוקמה על ידי ניצב בדימוס יוסי פריינטי(היה בעבר מפקד מחוז ירושלים של משטרת ישראל) אז אתם יכולים להיות בטוחים שהוא עושה הכל בשביל לשמור על הבטיחות שלכם. . בדיוק בגלל זה הטיסות הן בחברת אל-על בלבד! אנחנו דואגים להעברות למרכזי הלימוד וחזרה, כל חניך מבוטח בביטוח רפואי מורחב וביטוח מטען.

 • 2.

  סילבוס היא החברה היחידה אשר מוציאה קבוצות קטנות יותר ומתעדפת את היחס האישי ולא קבוצות גדולות עם מעט מדריכים, בין היתר מטעמי בטיחות ודאגה לילדכם .

 • 3.

  סילבוס מקיימת מפגשי גיבוש לפני הטיסה לסאמר סקול , כך נוצר מצב שעוד לפני הטיסה לילדכם כבר יהיו חברים חדשים , ילדכם יוכל לצאת למסע עם חברים כבר לפני המסע.

 • 4.

  אנחנו חברה שמתמקדת באנושיות , במהלך השהייה של ילדכם בסאמר סקול אנחנו נהיה זמינים בשבילכם בכל שעה גם במספרים הפרטיים שלנו.

צור קשר